Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, November 15, 2006

71.PuttuBhogulamu - పుట్టుభోగులము మేము


Audio link : SP BalaSubrahmanyam
Archive link :
పుట్టుభోగులము మేము భువి హరి దాసులము
నట్టనడిమి దొరలు నాకీయవలెనా? ॥౩॥

పల్లకీలు అందలాలు, పడివాగే తేదీలూ
పెళ్ళి విరి మహాలక్ష్మీవిలాసములు
తల్లిఆకే మగని దైవమని కొలిచేము
ఒల్లగె మాకే సిరులు ఒరులీయవలెనా? పుట్టు॥

గ్రామములు, రత్నములు గజముఖ్య వస్తువులు
ఆమని భూకాంతకు అంగభేధాలు
భామిని ఆకే మగనిని ప్రాణధారి లెంకలము
ఓమిమతడే ఇచ్చె ఒరులీయవలెనా పుట్టు॥

పసగల పదవులు బ్రహ్మానిర్మితములు
వెసబ్రహ్మ తండ్రి శ్రీవేంకటేశుడు
వెసగి ఆతడే మమ్ము ఏలీఇన్నియునిచ్చె
ఒసగిన మా సొమ్ములు ఒరులీయవలెనా పుట్టు॥

No comments: