Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, February 15, 2012

771.vaddu vaddu saTaliMka vaamanaa - వద్దు వద్దు సటలింక వామనావద్దు వద్దు సటలింక వామనా నీ 
వద్దనే వున్నార మిదె వామనా ||

వరుసలు వెదకేవు వామనా నీవు 
వరుడ విందరికిని వామనా
వరవాత వలపించి వామనా దే 
వరవలె నున్నాడవు వామనా ||

వనము కోగిల వైతి వామనా నీకు 
వనితలు బాతి వామనా
వనరేరు గొల్లెతలు వామనా కా 
నను వేళ చూచుకోమీ వామనా ||

వాడవారు మొక్కేరు వామ్నా నీకు 
వాడుదేరె కెమ్మోవి వామనా 
వాడికె శ్రీవేంకటాద్రివామనా
వాడేచెలమవు నీవు వామనా ||


vaddu vaddu saTaliMka vaamanaa nee 
vaddanae vunnaara mide vaamanaa ||


varusalu vedakaevu vaamanaa neevu 
varuDa viMdarikini vaamanaa
varavaata valapiMchi vaamanaa dae 
varavale nunnaaDavu vaamanaa ||


vanamu kOgila vaiti vaamanaa neeku 
vanitalu baati vaamanaa
vanaraeru golletalu vaamanaa kaa 
nanu vaeLa choochukOmee vaamanaa ||


vaaDavaaru mokkaeru vaamnaa neeku 
vaaDudaere kemmOvi vaamanaa 
vaaDike SreevaeMkaTaadrivaamanaa
vaaDaechelamavu neevu vaamanaa ||

770.chepparAni mahimala SrIdharA - చెప్పినట్టు చేసేము శ్రీధరా


peda tirumalacharyula kirtana
Audio link : Sri P.Ranganath
చెప్పరాని మహిమల శ్రీధరా నీవు 
చెప్పినట్టు చేసేము శ్రీధరా 


చేర దీసి నా కన్నుల శ్రీధరా నీ 
జీరల మేను చూచితి శ్రీధరా 
చేరువ సంతోషమబ్బె శ్రీధరా 
చీరుమూరాడెదమీ శ్రీధరా 


చెల్లు నన్నియును నీకు శ్రీధరా నీ 
చిల్లరసతులు వారే శ్రీధరా
చెల్లబో ఆ సుద్ది విని శ్రీధరా నాకు 
చిల్లులాయె వీనులెల్లా శ్రీధరా 


సేవలు సేసేము నీకు శ్రీధరా మమ్ము 
జేవదేరగూడితివి శ్రీధరా
చేవల్లకు రావోయి శ్రీధరా
శ్రీవేంకటాద్రి మీది శ్రీధరా

chepparaani mahimala Sreedharaa neevu 
cheppinaTTu chaesaemu Sreedharaa 


chaera deesi naa kannula Sreedharaa nee 
jeerala maenu choochiti Sreedharaa 
chaeruva saMtOshamabbe Sreedharaa 
cheerumooraaDedamee Sreedharaa 


chellu nanniyunu neeku Sreedharaa nee 
chillarasatulu vaarae Sreedharaa
chellabO aa suddi vini Sreedharaa naaku 
chillulaaye veenulellaa Sreedharaa 


saevalu saesaemu neeku Sreedharaa mammu 
jaevadaeragooDitivi Sreedharaa
chaevallaku raavOyi Sreedharaa
SreevaeMkaTaadri meedi Sreedharaa

Wednesday, February 08, 2012

769.ichchakAlu nAku neeku nika nElarA - ఇచ్చకాలు నాకు నీకు నిక నేలరా

Audio link : from movie Tenali Ramakrishna, sung by Sri P.Leela
ఇచ్చకాలు నాకు నీకు నింక నేలరా నీ-
యచ్చపు గోరిక నాతో నానతీరా వోరి

అమ్మితి నా మేను నీకు నప్పుడె వోరి చూపు-
జిమ్ముల నేచకమైనా జిత్తగించరా
అమ్మక చెల్ల నే నీకు నడ్డమా వోరి యింపు
గుమ్మరింపుచు నా గుట్టు కొల్ల గొంటి వోరి

జట్టి గొంటి ఎదె నన్ను జాలదా వోరి యీ
చిట్టంట్ల నీ నేచక చిత్తగించరా-
ఎట్టైనా నే నీ కింత యెదురా వోరి నీ
పట్టన చలమే చెల్లె బాపురా వోరి

వేసాల వేంకట గిరి విభుడా నేడోరి నీ-
సేసిన మన్నన లిట్టే చిత్తగించరా
వాసన కస్తూరి మేని వన్నెకాడా నీ
యాసలే మాకు దక్కెనదిరా వోరి


ichchakAlu nAku neeku nika nElarA nee-
yachchapu gOrika nAnateerA vori

ammiti nA mEnu neeku nappude vOri choopu-
jimmula nEchakamainA jittagincharA
ammaka chella nE neeku naDDAmA vori yimpu
gummariMpuchu nA guttu kolla gonti vori

jatti gonti ede nannu jaaladA vori ee-
chittantla nee nEchaka chittagincharA
eTTenA nE nee kinta EdurA vori nee-
pattina calamE chelle bApurA vOri

vESAla vEnkata giri vibhudA nEdori nee-
sesina mannana litte chittagincharA
vAsana kasturi mEni vannekAda nee
YAsala mEkulE dakkenadirA vori

Tuesday, February 07, 2012

768.చూడరమ్మ యిదె నేడు సుక్కురారము - cUDaramma yide nEDu sukkurAramu


Audio link : Nithyashree Mahadevan
చూడరమ్మ యిదె నేడు సుక్కురారము
వేడుక చక్కదనాలు వేవేలైనాడు


చప్పుడుతో పన్నీటి మజ్జనముతో నున్నవాడు
అప్పుడే ఆదినారాయాణునివలె
కప్పురకాపామీద కడుఁబూసుకున్నవాడు
ముప్పిరి బులుకడిగె ముత్యమువలె


పొసగెనప్పటి తట్టుపుణుగులందుకున్నాడు
కసుగందని కాలమేఘమువలెను
సుసగాన మేనునిండా సొమ్మువెట్టుకున్నాడు
పసల పద్దరువన్నె బంగారువలెను


అలమేల్మంగను యురమందు నిడుకొన్నవాడు
యెలమి సంపదలకు యిల్లువలెను
అలరుచు శ్రీవేంకటాద్రిమీదనున్నవాడు
కలబోసి చూడగా దొంతరకొండవలెను

cUDaramma yide nEDu sukkurAramu
vEDuka cakkadanaalu vEvElainADu

cappuDutO pannITi majjanamutO nunnavADu
appuDE AdinaaraayaaNunivale
kappurakaapaamIda kaDu@MbUsukunnavaaDu
muppiri bulukaDige mutyamuvale

posagenappaTi taTTupuNugulamdukunnADu
kasugamdani kaalamEghamuvalenu
susagaana mEnuniMDA sommuveTTukunnADu
pasala paddaruvanne bamgaaruvalenu

alamElmamganu yuramamdu niDukonnavADu
yelami sampadalaku yilluvalenu
alarucu SrIvEMkaTAdrimIdanunnavADu
kalabOsi cUDagaa domtarakoMDavalenu